cobra 200 gtl dx cb radio ebay uk midland 77092 specs delta 28560 r 18 free channels cobra uk 25 ltd st cb radio enerdjifm ru virage 68 cb cobra 19 dx iv reviews ranger 9000 radio mp3 fm radio